Som HR-ansvarlig skal du ikke blot have et stort overblik, men også indblik i det stadigt mere regulerede arbejdsmarked med kollektive overenskomster og den omfattende ansættelsesretlige lovgivning.

Vi tilbyder en række juridiske tjenester, der hjælper dig med at holde dig ajour med de omfattende love og regler, som har betydning for HR-området. Vi giver dig tryghed og indblik, der sikrer, at du altid kan levere kompetent HR-bistand til din virksomhed.

Vær 100% dækket ind i sager om arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret er et kompliceret fagområde, hvor domme og kendelser i høj grad regulerer praksis, og hvor små nuancer stiller store krav til tolkning. 

Med Arbejdsretsportalen får du adgang til alt relevant lovinformation, så du er fuldt dækket ind. 

 • Opdaterede love og regler
 • Samtlige nævns- og voldgiftskendelser, domme og afgørelser
 • Lovkommentarer og håndbøger fra Djøf

Arbejdsretsportalen er et uundværligt værktøj for os, der leverer professionel juridisk rådgivning på ansættelses- og arbejdsretsområdet.

Marc Jørgensen, advokat, Elmer Advokater

Opbyg din egen personalejurahåndbog

Det kan være svært at danne sig overblik over den omfattende lovgivning på personaleområdet - særligt hvis du ikke dagligt er i berøring med love og regler.

Med Personalejurahåndbogen får du inspiration til at opbygge en personalejurahåndbog, der kommer rundt om alle juridiske aspekter af personaleadministration lige fra advarsler til skærmbriller. 

 • Guide til at opbygge din egen personalejurahåndbog
 • Eksempler på, hvordan du fx skriver en advarsel
 • Guider, der forklarer love og regler, udarbejdet af specialister i Dansk Arbejdsgiverforening

 

Få eksperternes guider til individuel ansættelsesret

Som advokat eller jurist inden for individuel ansættelsesret er det typisk ikke nok at få adgang til den gældende lovgivning. Ofte har du også behov for at fortolke lovgivningen.

Med Lovkommentar Personalejura får du guider, der systematisk gennemgår, hvordan lovgivningen skal forstås og anvendes i praksis, med inddragelse af domme og afgørelser.

 • Opdateret lovgivning inden for individuel ansættelsesret
 • Guider, der systematisk gennemgår lovgivningen

 

Skab et godt arbejdsmiljø, der lever op til loven

Arbejdsmiljø står højt på agendaen i de fleste virksomheder, for et godt arbejdsmiljø er afgørende for at tiltrække de rette kandidater. Arbejdsmiljøet skal dog først og fremmest leve op til en omfattende lovgivning.

Med AM Portalen får du det nødvendige grundlag for at skabe et godt arbejdsmiljø, der lever op til de mange love og regler på området.

 • Alt relevant lovgivning
 • Kommenteret arbejdsmiljølov fra Dansk Arbejdsgiverforening
 • Nyhedsmails med lovændringer

 

Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44