Brancheforeningen Danske Advokater og Schultz har indgået et samarbejde, der skal sikre konkurrence på markedet for juridisk informationssøgning. 

I mange år har advokater i Danmark kun haft én reel mulighed for at få adgang til juridisk information. Nu lancerer Danske Advokater og Schultz en helt ny platform for juridisk informationssøgning, Schultz Legal Research.

”Der er brug for mere konkurrence i det marked – både når det gælder produkterne og priserne – og det vil vi gerne være med til at sikre. Derfor har vi indledt et samarbejde med Schultz om at lancere et nyt produkt, som vil kunne imødekomme rigtig mange advokaters og juristers behov, men til en langt skarpere pris, end hvad vi kender på markedet i dag”, siger Danske Advokaters adm. direktør Paul Mollerup og tilføjer:

”Adgang til historiske domme er afgørende for at få reel konkurrence på markedet, og vi er glade for det gode samarbejde med Domstolsstyrelsen om at få adgang til de historiske domme."

Et stærkt samarbejde

Samarbejdet mellem Danske Advokater og Schultz er ikke tilfældigt. Mens Danske Advokater bidrager med branchekendskab og fagudvalgenes juridiske specialistviden, har Schultz solid erfaring med at levere lovinformation og gå forrest i anvendelsen af de nyeste teknologier.

"Schultz har mange års ekspertise i at levere lovinformation, og de har derfor et stærkt fagligt udgangspunkt for at kunne imødekomme den efterspørgsel, som vi oplever i markedet”, udtaler Paul Mollerup og tilføjer:

"Schultz har udviklet en moderne teknologisk platform, som er avanceret nok til at være motor for en samlet løsning for juridisk informationssøgning."

Paul Mollerup, Danske Advokater

"Der er brug for mere konkurrence i markedet for juridisk informationssøgning, og det vil vi gerne være med til at sikre. Derfor har vi indledt et samarbejde med Schultz", siger Paul Mollerup, direktør for brancheforeningen Danske Advokater.

I Schultz ser adm. direktør Simon Svarrer ligeledes frem til samarbejdet med Danske Advokater:

"Med Schultz Legal har vi fokus på at udvikle en innovativ løsning, der imødekommer advokaters og juristers behov for informationssøgning. Danske Advokater udgør en stærk samarbejdspartner med et unikt branchekendskab, og deres forskellige fagudvalg er med til at sikre kvaliteten af det endelige produkt", siger Simon Svarrer og understreger:

"Vores fælles mål er løbende at udvikle en løsning, der imødekommer det moderne advokathus' behov." 

Danske Advokater og Schultz møder allerede stor opbakning fra markedet, og begge parter ser frem til udviklingssamarbejdet.

Vil du holdes opdateret om Schultz Legal?