Folketinget har vedtaget en ny lov, som giver kriminalitetstruede unge ret til at få et lommepengejob. Et lommepengejob er det samme som et fritidsjob, men jobbet kaldes for et lommepengejob, når det formidles via den nye lov.

Vi har udarbejdet en ny guide, som beskriver reglerne i den nye lov:

Kommunekoncept 2.0: Lommepengejob til kriminalitetstruede unge

Lovguide Jobcenter: Lommepengejob til kriminalitetstruede unge

Lovguide Socialforvaltning: Lommepengejob til kriminalitetstruede unge

 

Om den nye lov

Den nye lov er en del af den politiske aftale Bandepakke IV. Formålet med loven er at få unge væk fra kriminalitet og ind i forpligtende fællesskaber.

 

Om lommepengejob

Et lommepengejob er et ordinært job hos en privat eller offentlig arbejdsgiver. Den unge ansættes på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Ønsker den unge et lommepengejob, skal kommunen tilbyde den unge et job inden en måned.

 

Målgruppe

Målgruppen for lommepengejob udgør to målgrupper:

 

  1. Kriminalitetstruede unge mellem 13–17 år, som er henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet.
  2. Kriminalitetstruede unge mellem 13–17 år, som er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, og hvor kommunen har modtaget dokumentation fra politiet om kriminaliteten.

 

Organisering

Der er ikke fastsat regler om, hvilken forvaltningsenhed der skal administrere den nye lov.

 

Ikrafttrædelse

Den nye lov træder i kraft 1. juli 2024. Det betyder, at kommunen har pligt til at tilbyde et lommepengejob til unge, som omfattes af målgruppen pr. 1. juli eller senere.

Iben Thagaard

Fagspecialist, beskæftigelsesområdet

ith@schultz.dk

LinkedIn