”Jeg er stolt over, at Schultz endnu en gang leverer et tilfredsstillende resultat under udfordrende vilkår.” Sådan siger adm. direktør i Schultz Simon Svarrer, efter at regnskabet for 2020 er gjort op. Regnskabet bærer præg af større markedsandele, styrket samarbejde med kunder og optakten til en ny strategiperiode.

J.H. Schultz Information A/S har netop aflagt regnskab for finansåret 2020. Omsætningen blev øget med 6 % til 165,7 mio. kr., mens EBITDA blev forbedret med 8 % til 27,8 mio. kr., og resultatet før skat blev øget med 20 % til 11,5 mio. kr.

Større markedsandele og styrkede kundesamarbejder

En væsentlig årsag til det tilfredsstillende resultat er, at Schultz har øget sine markedsandele.

Det gælder bl.a. på beskæftigelsesområdet, hvor Schultz’ softwareløsninger nu dækker 68,5 % af markedet. Derudover er det lykkedes at udvide samarbejdet med vores kunder ved at tilbyde en ny selvbetjeningsløsning, Schultz Booking. Den blev udviklet i 2020 i tæt samarbejde med en række kunder og allerede nu har 42 kommuner taget løsningen i brug. Samtidig har Schultz styrket sit samarbejde med de mange kommuner fx inden for ledelsesinformation for i endnu højere grad at tage ansvar på beskæftigelsesområdet.

“Vores kunder arbejder fortsat mere datadrevet og med intelligente teknologier til at løfte deres beskæftigelsesindsats, og sammen med dem arbejder vi med henblik på at understøtte, at den ledige borger kommer hurtigere i arbejde,” fortæller Simon Svarrer.

Schultz udvider også sin forretning inden for informationsområdet. Samarbejdet mellem Schultz og Danske Advokater, som skal være med til at sikre konkurrence på markedet for juridisk informationssøgning med løsningen Schultz Legal Research, har for alvor taget fart i 2020.

“I 2020 har det handlet om at få opbakning fra markedet, og det er vi lykkedes rigtig godt med. Som supplement til vores samarbejde med Danske Advokater, har vi etableret udviklingssamarbejder med Kromann Reumert, Bech-Bruun, Plesner, Poul Schmith/Kammeradvokaten og DAHL, der alle bidrager aktivt til udviklingen af løsningen,” forklarer Simon Svarrer.

Endelig har Schultz udvidet sine markedsandele med vidensplatformen Fundament Knowledge Management til såvel statslige, private og kommunale organisationer.

“Vores kunder arbejder fortsat mere datadrevet og med intelligente teknologier til at løfte deres beskæftigelsesindsats, og sammen med dem arbejder vi med henblik på at understøtte, at den ledige borger kommer hurtigere i arbejde."

Simon Svarrer, adm. direktør i Schultz

Effekten af COVID-19

Et forstærket samarbejde med nye og eksisterende kunder, som har vist sig særdeles omstillingsparate, samt Schultz’ i forvejen digitale udgangspunkt, har været med til at fastholde et solidt resultat:

“Vi er lykkedes rigtig godt med at omstille vores kommunikation med kunderne til at være digital. Vi har fastholdt et højt niveau med online kundeimplementering og uddannelse af brugerne, og kunderne har taget det hele meget professionelt. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger,” fortæller Simon Svarrer.

Som i 2019 har Schultz fortsat styrket sit samarbejde med Civilstyrelsen og moderniseret en række af deres systemer. Det gælder bl.a. lovtidende.dk og retsinformation.dk, som Schultz drifter og vedligeholder for Civilstyrelsen, og som har spillet en afgørende rolle for kundgørelsen af de mange nye love og regler, der er blevet gennemført som følge af COVID-19.

Mod årets afslutning og i takt med, at online undervisning har vist sig at have sine fordele, er Schultz gået sammen med Blueprint Learning om at udbyde online faglig opkvalificering og efteruddannelse til den kommunale sektor og lønmodtagerorganisationer gennem platformen Schultz Campus.

Ny 2025-strategi: Flere markeder, større aftryk

2020 har samtidig været optakten til en ny strategiperiode, hvor en ny rejse i Schultz påbegyndes.

”Flere markeder, større aftryk – sådan lyder overskriften for vores nye strategi, hvilket dækker alle elementer af vores forretning,” afslører Simon Svarrer.

Schultz forventer i 2021 en fortsat positiv fremdrift på alle forretningsområder.

OM SCHULTZ

Med teknologien først og hjertet bag arbejder vores 170 medarbejdere hver dag for at skabe brugbare og mærkbare løsninger, der styrker Danmarks viden og velfærd.

Med vores ejermæssige uafhængighed i den ene hånd og vores dybe faglighed i den anden samarbejder vi tæt med stat, kommuner og erhvervsliv. Vi styrker den viden, vi bygger vores retssikkerhed på, og den velfærd, der får borgere i arbejde og holder hjulene i gang.

Schultz hviler på tre ben. En arv af ordentlighed og viden. En teknologisk formåen i særklasse. Og en tro på, at der skal mennesker til for at gøre en mærkbar forskel. Det lever vi efter hver dag.

Fordi viden forpligter, teknologi forbedrer, mennesker forandrer.

Simon Svarrer
Adm. direktør
+45 41 95 47 37