”Kig på de data, der berører jobcentret på tværs af afdelingerne – de data, der gør, at man sammen kan styre jobcentret og indfri såvel ministermål som lokale beskæftigelsesstrategier.” Sådan siger forretningschef i Schultz Nanna Kragh Hansen, der her kommer med otte bud på dataudtræk, som er værd at holde øje med som jobcenterleder.

12. marts 2021

1. Effekter – også kaldet afslutninger

De fleste af os vil gerne vide, om det arbejde, der lægges i at få borgere i job eller uddannelse, rent faktisk virker. Har vores indsats den ønskede effekt – nemlig at få borger i job eller uddannelse? Desværre afsluttes mange borgere i Schultz Fasit til ”Andet”, da de simpelthen stopper med at møde op og derfor afmeldes. Overvej, om ikke det er værd at ringe til dem for at få en status. Er der desuden nogle medarbejdere, der har større effekt af deres arbejde? De kan helt sikkert lære deres kolleger et par greb.

 

2. Målgrupper over tid

Hvor mange borgere har I i hver målgruppe? Er der pludselig en stigning i en bestemt gruppe? Helt aktuelt stiger antallet af dagpengemodtagere: Har de brug for noget særligt, som sætter krav til jeres indsats? Nogle har måske i lang tid ikke (eller aldrig!) arbejdet med deres CV. Erfaringen viser, at der er sæsonudsving på sygedagpengesagerne, at de unge kommer tilbage fra studiestart efter to-tre måneder, ligesom man ved, hvornår de forskellige sæsonansættelser ophører. Ved at holde øje med udsvingene kan I styre jobcentret smartere – fx ved at lægge efteruddannelse og afspadsering i perioder med færre sager.

 

3. Vandringer

Hold øje med, hvor borgerne kommer fra, og hvor de går hen. Er der en gruppe af borgere, der hopper frem og tilbage mellem dagpenge og sygedagpenge? Bliver de jobparate hurtigt aktivitetsparate? Flytter borgerne til jeres kommune? Ved tilflyttere bør I have øje for, om de har fået tilbud og samtaler til tiden, inden I overtog sagen. Måske skal I også have kigget nærmere på jeres visitationsprocesser?

 

4. Varighed

Hvor længe har I borgerne hos jer? Og er der nogle medarbejdere/teams, der er særligt dygtige til at få borgere i varig beskæftigelse? Undersøg, hvor længe fx unge opholder sig på de forskellige trin i uddannelsespålæggene, og hvor længe der går, før der afgives tilbud i fx jobafklaring.

Ved at holde øje med udsvingene kan I styre jobcentret smartere – fx ved at lægge efteruddannelse og afspadsering i perioder med færre sager.

Nanna Kragh Hansen, forretningschef, Schultz

5. Brug af virksomhedsrettede tilbud

Virkeligheden virker! Hold styr på, hvor mange borgere der kommer i praktik og løntilskud, og hvor gode I er til at bruge ordinære timer som en del af indsatsen – også for de jobparate.

 

6. Samtalekadence

Samtaler virker! Især hyppigere og kortere samtaler giver fremdrift i sagerne. Følg ikke kun med i fokusmål, men også i, hvor gode I er til at møde borgerne jævnligt. Så sørger I også for, at I får fat i de borgere, der ikke er blevet talt med.

 

7. Sagsstammer

Størrelsen af sagsstammer er kilde til mange og ofte lange drøftelser i landets jobcentre. Netop derfor bør I holde øje med, om der er nogle ressourcer, der kan rykkes rundt på tværs af centret. Når vi nu har styr på målgrupper over tid, kan der jo fx allokeres ressourcer til sygedagpenge, idet der er flere syge borgere om vinteren.

 

8. Fremmøde

Min erfaring er, at der ressourcemæssigt er en del at hente, hvis I holder øje med borgernes fremmøde og forholder jer nysgerrigt til, hvorfor nogle borgere udebliver. Hvad kan der gøres for at øge fremmødet? Eller skal I måske blive bedre til at sanktionere eller simpelthen dobbeltbooke, så I bruger ressourcerne optimalt?

Om Nanna Kragh Hansen

Nanna Kragh Hansen er forretningschef i Schultz, hvor hun bl.a. rådgiver jobcentre og beskæftiger sig med optimering af deres arbejdsgange. 

Hun har over 10 års erfaring med offentlig ledelse, projektledelse og strategiudvikling primært i Københavns Kommune, ligesom hun pt. er i gang med masteruddannelsen i offentlig ledelse på CBS.

Derudover afholder hun ofte workshops i databaseret ledelse. Hvis I er interesseret i at høre mere, så kontakt Nanna Kragh Hansen på telefon 20 35 37 89 eller mail nkh@schultz.dk.