Tiles generelt 

Tiles er en essentiel del af Schultz Vidensplatform. På de dynamiske forsider kan vidensplatformens slutbrugere let og overskueligt få adgang til den viden som portalen indeholder.  Der findes tre forsider med mulighed for tiles.

 

 1. Den generelle forside FØR login
  Her vises information omkring portalen, hvem der skal kontaktes for at få adgang og lign.
  På offentlige portaler er det denne forside slutbrugernes rammer.

 2. Den generelle forside EFTER login
  Her vises generel information fra organisationen til brugerne. Der er links til generelle vigtige dokumenterl, nyheder der vedrører alle mm.
  Denne forside er ikke tilgængelig på offentlige portaler.

 3. Produktforsiderne
  Har man valgt at inddele sin vidensportal i et eller flere produkter er det muligt at opsætte en produktforside for hver af disse. Man har de samme muligheder for sammensætning af tiles som på de generelle forsider.
  Disse forsider er ikke tilgængelige på offentlige portaler.

Opret tile

I redaktionsmodulet oprettes tiles nemt og arrangeres via drag n’ drop. En tile kan fylde 1-3 tredje dele af skærmbilledet, og det er helt valgfrit, hvordan man sammensætter dem for at skabe de mest værdiskabende forsider til slutbrugerne.

Man opretter tiles som vist på billedet.

Og flytter dem nemt rundt via drag n’ drop i redaktionsmodulets oversigt som på billedet.

Typer af Tiles

Document List Tile
Er en meget brugt tile, der repræsenterer en søgning i systemet. Der kan filtreres efter dokumenttype, årstal, søgeord. Mulighederne er uendelige, når man kan fremsøge noget, kan man også få det vist i en document list tile. Når der kommer et nyt dokument i en søgning, vil dette automatisk komme til at ligge på list tilen.

Her ses en document list tile, der viser de nyeste afgørelser på Vejdirektoratets afgørelsesportal: https://afgoerelsesportal.vd.dk/

Tekst tile

Denne tile indholder tekst. Administratoren får en tekst-editor frem og kan nu skrive information til slutbrugerne.

Man kan laver overskrifter, sætte tekst fed/kursiv, og man kan indsætte links m.m. i teksten for at fange slutbrugerne.

Her ses en tekst tile hos https://vejregler.dk/

Product tile

En product tile ligner en link-tile. Ethvert produkt i vidensplatformen indeholder et billede og en forklaring på produktet. En product-tile tager den information og laver automatisk et link til produktet. Man kan kun se de product-tiles som man har adgang til. Dvs. har man ikke adgang til et pågældende produkt, vises tilen ikke på   brugerens forside.

Product tiles er mindre brugt, da de fleste vælger at opsætte links til produkter med link tiles i stedet.

Login tile

Som navnet antyder er dette en tile, der initialiserer et login, dvs. samme funktionalitet som når der trykkes på login i øverste højre hjørne af en vidensplatform.

En login tile består af en overskrift, et valgfrit billede samt en knap, der automatisk initialiserer et login.

Søge tile

En søge tile gør det muligt at søge direkte fra en forside. Så behøver brugeren ikke at navigere til søgesiden inden der kan søges. Tilen består af en overskrift, et valgfrit billede samt en valgfri tekst.

Når brugeren trykker ”søg” efter at have skrevet sit søgeord, føres denne til søgesiden og søgningen foretages af vidensplatformen.

En søge tile på en produktforside vil initialisere søgningen, men i kontekst af produktet (dvs. der allerede er filtreret ift. det pågældende produkt, når brugeren rammer søgesiden).

Et eksempel på en søgetile på https://vejregler.dk/