ForfatterPoulsen, Lene; Højdal, Lisbeth

Pris: 388,- kr. ekskl. moms / 485,- kr. inkl. moms

Leveringstid: 1-4 dage

Sider: 253

Serie: SE Vejledningsbibliotek

Udgivelsesår: 2007

Udgave: 1. udgave

ISBN / ISSN nr.: 978-87-609-2430-9

Karrierevalg. Teorier om valg og valgprocesser er den uundværlige grundbog for alle, der arbejder med valg, valgprocesser og karriereudvikling: uddannelses- og erhvervsvejledere inden for alle sektorer, lærere, socialrådgivere, erhvervspsykologer, jobkonsulenter, personale- og HR-konsulenter.

Karrierevalg er den første bog på dansk, der præsenterer og diskuterer de væsentligste teorier om karrierevalg og vejledning og vurderer deres relevans og anvendelsesmuligheder.

Læs om livsforløb, matchteori, afgrænsninger og kompromisser og karrierekonstruktion.

Mød ikoner som Donald Super, John Holland, John Krumboltz, Linda Gottfredson og Mark Savickas - og bliv fortrolig med dem.

Bogen kan anbefales. Lærere i de ældste klasser, der er engagerede i deres elevers valg, kan finde megen inspiration i bogen, og den er uomgængelig på vejlederuddannelsen, hvor den har været savnet.

Keld Andersen, Undervisere

Karrierevalg indeholder:

  • Grundbegreber i karrierevalg
  • Introduktion til karrierevalgsteorierne
  • Donald Supers teori om livsforløb og leverums betydning for karrierevalg og -udvikling
  • John Hollands teori om erhvervsmæssige personligheder og jobmiljøer
  • John Krumboltz' teori om læringserfaringers betydning for karrierevalg og vejledning
  • Linda Gottfredsons teori om afgrænsninger, kompromisser og dannelse af selvet
  • Kognitive informationsprocesser og problemløsning
  • Socialkognitiv karriereteori (SCCT)
  • Mark Savickas' værk om karrierekonstruktion og -udvikling