Når du som sagsbehandler arbejder med borgere i målgruppen for 225-timers reglen, skal du kunne vejlede borgeren i forhold til jobsøgning, og hvad 225-timers reglen betyder for ham/hende i forhold til ydelsen, hvis arbejdskravets betingelser ikke er opfyldt. Desuden skal du kunne vejlede en borger om, hvad det kræver, for at han/hun igen kan blive berettiget til fuld ydelse, hvis ydelsen er nedsat eller bortfaldet pga. 225-timers reglen.

Når du som ydelsessagsbehandler arbejder med borgere i målgruppen for 225-timers reglen, skal du være i stand til at beregne overgangsdato, bortfaldsdato mv. og du skal væres i stand til at træffe afgørelser efter reglerne.

På dette kursus lærer du reglerne om det skærpede rådighedskrav (225-timers reglen) grundigt at kende, og du bliver fortrolig med sagsgangen og de indstillinger du skal udarbejde eller de afgørelser, du skal træffe.

OM UNDERVISEREN

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?