Når du arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, skal du løbende vurdere, om borgeren udnytter sine arbejdsmuligheder aktivt og tager imod en indsats rettet mod et rimeligt tilbud om arbejde.

På dette kursus lærer du rådighedsreglerne grundigt at kende. Vi gennemgår reglerne for, hvilke specifikke krav der er til borgeren i forløbet og i hvilke situationer borgeren kan have en rimelig grund til ikke at stå til rådighed.

Du lærer desuden om sagsbehandlingsreglerne i forbindelse med at skulle foretage en rådighedsvurdering.

OM UNDERVISEREN

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?