Mange offentligt ansatte kommer ind imellem ud for konflikter med utilfredse borgere. I nogle tilfælde udarter det sig til mere ubehagelige episoder, hvor de bliver truet eller chikaneret, ofte via de sociale medier. Det kan derfor være relevant at have et godt kendskab til de særlige regler i straffeloven om beskyttelse af offentligt ansatte, så man har en idé om, hvornår det generelt bør kunne accepteres, og hvornår det rent faktisk kan være strafbart.

På dette kursus gennemgår vi regler og praksis og belyser via en række konkrete eksempler, hvornår det overskrider grænsen for acceptabel adfærd og bliver omfattet af straffelovens regler.

OM UNDERVISEREN

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?