På kurset om børnefaglige undersøgelser vil underviser Sanne Møller gennemgå den gode børnefaglige undersøgelse. For at sikre at der bliver iværksat de rigtige foranstaltninger på det rigtige tidspunkt, vil hun gennemgå det systematiske arbejde, der er med børnefaglige undersøgelser. Herunder er de 6 forhold, der er vigtige for de fleste børn, som fremmer hurtighed og reducerer fejl. Gennem den gode børnefaglige undersøgelse bliver det derfor muligt at genvurdere sagen hurtigt og sikkert. 

OM UNDERVISEREN

Sanne Møller er jurist og partner i Embedsværket, der leverer juridisk ledelsesrådgivning, analyse og undervisning på det sociale område. Sanne er bredt funderet i det socialretlige område, og dækker både det udsatte socialområde og handicapområdet, hvor hun tidligere som hhv. chefjurist i Københavns Kommune og som advokat har medvirket til at rådgive om og løse juridiske og strukturelle problemstillinger i sager med høj kompleksitet og højt konfliktniveau.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?