Hvem er målgruppen for efterværn – og hvilken kommune skal egentlig behandle sagen? – hvad skal der lægges vægt på når det skal vurderes om en ung er i målgruppen for efterværn? Hvem skal handle og hvem skal betale?

Det er nogle af de emner, der gennemgås i dette kursus.

I nogle sager er det en kompliceret sagsbehandling der skal foretages når der skal bevilliges efterværn. Sagsbehandlingen skal foretages inden for en given tidsramme. Det kræver nogle gange at man er vågen og forstår konsekvensen af de handlinger man foretager sig når man arbejder med området.

Kurset vil skærpe både din viden og din forståelse for efterværn – men også din opmærksomhed på nogle faldgruber.

OM UNDERVISEREN

Pernille Dalmar er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. og hun har mange års erfaring som underviser, bl.a. som lektor ved UC SYD. Hun er nu selvstændig konsulent, ekstern lektor ved SDU og juridisk konsulent i Esbjerg Kommune.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?