På kurset om handleplaner vil advokat Sanne Møller gennemgå den juridiske ramme for handleplaner, samt de forskellige former for handleplaner. Opbygningen og strukturen for de forskellige handleplaner bliver gennemgået og der vil på kurset være udvalgte emner.

OM UNDERVISEREN

Sanne Møller er jurist og partner i Embedsværket, der leverer juridisk ledelsesrådgivning, analyse og undervisning på det sociale område. Sanne er bredt funderet i det socialretlige område, og dækker både det udsatte socialområde og handicapområdet, hvor hun tidligere som hhv. chefjurist i Københavns Kommune og som advokat har medvirket til at rådgive om og løse juridiske og strukturelle problemstillinger i sager med høj kompleksitet og højt konfliktniveau.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?