På dette kursus tages udgangspunkt i servicelovens regler om hjælpemidler og forbrugsgoder. Reglerne gennemgås med udgangspunkt i kommunens vurderinger og sagsbehandling på området. Det skal først og fremmest afgøres, om borgeren er omfattet af personkredsen og opfylder væsentlighedskriteriet. Dernæst skal det fastslås, om det produkt borgeren skal bevilliges, er et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller måske omfattet af begrebet sædvanligt indbo, hvilket har betydning for borgerens eventuelle egenbetaling. Borgeren skal vejledes om muligheden for frit valg af leverandør og gøres opmærksom på kommunens eventuelle leverandøraftale. Reglerne gælder for både børn og voksne.

OM UNDERVISEREN

Mona Susanne Walther er uddannet socialrådgiver og jurist og har 25 års erfaring med arbejde inden for det sociale område og beskæftigelsesområdet. Mona har bl.a. arbejdet i Ankestyrelsen, i diverse kommuner – bl.a. som borgerrådgiver og som koordinator for et rehabiliteringsteam – og har desuden i en årrække undervist i jura på socialrådgiveruddannelsen.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?