På kurset får du en gennemgang af de vigtigste elementer, du skal være opmærksom på i forbindelse med udbetaling af ledighedsydelse. Det drejer sig blandt andet om reglerne ved ferie, hvornår/hvordan der skal modregnes for indtægt samt overgange til/fra ledighedsydelse.

Reglerne for udbetaling af sociale forsørgelsesydelser er komplicerede, og to sager er sjældent ens. Kurset gør dig bedre i stand til at overskue området og bruge de Lovguider, vejledninger og bekendtgørelser, der beskriver gældende lovgivning og praksis på området.

OM UNDERVISEREN

Rikke Borg Johannesen er uddannet socialrådgiver i 2000 fra Den Sociale Højskole i København. Siden har hun arbejdet indenfor ydelses- og beskæftigelsesområdet i kommune og forsikringsselskab. I dag er Rikke selvstændig socialrådgiver. Ud over formidling af lovgivning, arbejder hun som konsulent for flere faglige organisationer og som partsrepræsentant for private borgere.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?