Det kræver et større ledningsnet at få samfundet til at hænge sammen. Disse nedgraves typisk i offentlige veje. Som vejmyndighed skal man forholde sig til både de uskrevne regler og til vejlovens regler, både når ledningerne skal nedlægges, og hvis der skal ske flytninger af ledningerne.

Manglende viden om reglerne kan have store økonomiske konsekvenser for kommunen, og bør derfor undgås.

Kurset gennemgår reglerne og viser, hvilke hensyn der løbende skal lægges vægt på.

OM UNDERVISEREN

Louise Heilberg er specialist inden for vejlovgivning, hvor hun blandt andet var hovedskribent på vejlov fra 2014 og har skrevet den kommenterede vejlov. Hun er pt. i gang med at skrive den kommenterede privatvejslov. Louise beskæftiger sig generelt med infrastruktur, herunder særligt ledninger og veje, byudvikling, finansieringsformer, ladestandere og nye transportformer. Hun arbejder med de juridiske udfordringer inden for planlægning, anlæg og drift af veje, VVM og aftaler på infrastrukturområdet, men også med de mere klassiske forvaltningsretlige problemstillinger som fx aktindsigter, gebyrer mv. Louise repræsenter primært den offentlige sektor, herunder offentlige virksomheder. Louise underviser jævnligt, særligt i emner relateret til veje og ledninger.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?