På kurset om opfølgning for udsatte børn og unge vil underviser Sanne Møller gennemgå nogle af de vigtigste tematikker for området. Hun vil bl.a. gennemgå den juridiske ramme for arbejdet med opfølgninger, opfølgninger i sager med forebyggende foranstaltninger og i sager om anbringelse. Det bliver også gennemgået de ændringer der har været i foranstaltningerne samt hjemgivelse.

OM UNDERVISEREN

Sanne Møller er jurist og partner i Embedsværket, der leverer juridisk ledelsesrådgivning, analyse og undervisning på det sociale område. Sanne er bredt funderet i det socialretlige område, og dækker både det udsatte socialområde og handicapområdet, hvor hun tidligere som hhv. chefjurist i Københavns Kommune og som advokat har medvirket til at rådgive om og løse juridiske og strukturelle problemstillinger i sager med høj kompleksitet og højt konfliktniveau.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?