Kursusbeskrivelse  -  overgang til voksenlivet – serviceloven § 19 a

Hvem er målgruppen for denne nye bestemmelse  og hvad skal processen indeholde?

Det er nogle af de emner, der gennemgås i dette kursus.

Den nye regel skal sikre at unge med nedsat funktionsevne og den unges forældre bliver forberedt på overgangen til voksenlivet.

Kurset vil skærpe både din viden og din forståelse for intentionerne med processen – og hvordan du konkret skal gribe det an.  

OM UNDERVISEREN

Pernille Dalmar er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. og hun har mange års erfaring som underviser, bl.a. som lektor ved UC SYD. Hun er nu selvstændig konsulent, ekstern lektor ved SDU og juridisk konsulent i Esbjerg Kommune.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?