Når du arbejder med aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, skal du løbende vurdere, om den unge står til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse.

På dette kursus lærer du rådighedsreglerne grundigt at kende. Vi gennemgår reglerne for, hvilke specifikke krav der er til den unge i forløbet og i hvilke situationer den unge kan have en rimelig grund til ikke at stå til rådighed.

Du lærer desuden om sagsbehandlingsreglerne i forbindelse med at skulle foretage en rådighedsvurdering.

OM UNDERVISEREN

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?