Retten til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik er betinget af, at borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet og udnytter sine arbejdsmuligheder. Men hvad betyder det egentligt i praksis? Hvad dækker rådighedsbegrebet over, og hvad er det for nogle helt konkrete krav om rådighed, borgeren skal opfylde for at have ret til kontanthjælp? Hvad er konsekvensen af ikke at opfylde rådighedskravene? 

Rådighed forpligter borgeren, og reglerne forpligter også jer som sagsbehandlere. I har en helt central rolle med hensyn til at sikre, at borgeren kender sine rettigheder og pligter og hvilke konsekvenser det har for hjælpen, hvis borgeren ikke opfylder sin rådighedspligt. I skal vejlede borgeren om reglerne. Men hvornår og hvordan skal I vejlede borgeren? Hvilke betingelser stilles der i lovgivningen til denne vejledning?

OM UNDERVISEREN

Tina har mere end 25 års joberfaring inden for social- og beskæftigelsesområdet. Hun har i de sidste 10 år arbejdet som fagspecialist i Schultz, bl.a. med ansvar for at udarbejde Schultz’ guider på aktivlovens område, og hun har dermed en indgående viden på fagområdet. Tina har desuden rig praksiserfaring fra arbejdet i en kommune gennem stillinger som socialrådgiver, social- og arbejdsmarkedskonsulent, projektkoordinator og afdelingsleder for en beskæftigelsesafdeling.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?