Spørgsmålet om, hvornår en borger har ret til revalidering er et af de vanskeligste emner på beskæftigelsesområdet. Det kræver typisk indsamling af mange forskellige typer af oplysninger, en række faglige vurderinger, og ikke mindst et sammensat skøn, der integrerer det hele. Dertil kommer, at snitfladerne til de øvrige beskæftigelsesrettede muligheder kan være vanskelige at definere.

På dette kursus bryder vi reglerne ned, sætter fokus på de faglige vurderinger, og skaber en struktur for den gode afgørelse om revalidering. Naturligvis med illustrative eksempler undervejs.

OM UNDERVISEREN

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?