På dette kursus lærer I sanktionsreglerne i aktivlovens §§ 35 – 43 grundigt at kende. Vi stiller skarpt på de forskellige typer af sanktioner, hvad gives de for, og hvordan de virker. Vi ser desuden på de særlige regler vedrørende aktivitetsparate.

På kurset gennemgår vi også de grundlæggende betingelser og forudsætninger, der skal være opfyldt for at kunne sanktionere.

OM UNDERVISEREN

Tina har mere end 25 års joberfaring inden for social- og beskæftigelsesområdet. Hun har i de sidste 10 år arbejdet som fagspecialist i Schultz, bl.a. med ansvar for at udarbejde Schultz’ guider på aktivlovens område, og hun har dermed en indgående viden på fagområdet. Tina har desuden rig praksiserfaring fra arbejdet i en kommune gennem stillinger som socialrådgiver, social- og arbejdsmarkedskonsulent, projektkoordinator og afdelingsleder for en beskæftigelsesafdeling.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?