Når du arbejder med sygedagpengesager eller jobafklaringsforløb, skal du næsten dagligt forholde dig til den vigtigste regel i sygedagpengeloven: § 7 om sygdom og uarbejdsdygtighed. Den er omdrejningspunktet for retten til sygedagpenge og jobafklaringsforløb, og der træffes hundredvis af afgørelser efter § 7 hver eneste uge.

På dette kursus lærer du de enkelte dele af § 7 grundigt at kende. Vi gennemgår de centrale begreber sygdom og uarbejdsdygtighed med eksempler, så du kan omsætte det til afgørelser i konkrete sager. Du lærer desuden om reglerne for delvis uarbejdsdygtighed, bred vurdering og stationær tilstand.

OM UNDERVISEREN

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?