Når du arbejder med uddannelseshjælpsmodtagere, skal du fra første møde med den unge vurdere, hvilket tilbud der skal iværksættes for at forbedre den unges mulighed for at påbegynde uddannelse eller få et job, så han eller hun kan blive selvforsørgende.

På dette kursus lærer du reglerne for ret og pligt at kende samt du får viden om reglerne for de enkelte tilbudsmuligheder. 

Du får indsigt i, hvordan du skal inddrage den unge i forhold til, hvilket tilbud der skal iværksættes og du lærer om reglerne for, hvordan du senest 2 uger inden et tilbud ophører skal vurdere, om den unge skal have en indsats efter endt tilbud.

OM UNDERVISEREN

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?