Når du arbejder med uddannelseshjælpssager, skal du ved hver opfølgning og ved tilbudsgivning og -opfølgning forholde dig til uddannelsespålægget jævnfør § 30 i Beskæftigelsesloven. Uddannelsespålægget og dets trin danner rammen om indsatsen for uddannelsesparate eller aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.

På dette kursus lærer du de enkelte dele af uddannelsespålægget grundigt at kende. Vi gennemgår uddannelsespålæggets trin og indhold. Du lærer desuden om uddannelsespålæggets sammenhæng med ”Min plan” og ”Helhedsorienteret plan” samt uddannelsespålæggets betydning i forhold til rådighed.

OM UNDERVISEREN

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?