På kurset om underretninger vil underviser Sanne Møller give dig en grundlæggende forståelse af de juridiske og socialfaglige rammer for arbejdet med underretninger. Da en underretning er en henvendelse fra personer uden for myndigheden, der handler om en bekymring for et barn, vil kurset sikre at du får en mere sikker håndtering af underretninger - både når der skal vejledes børn, forældre samt sætte rammerne for samarbejdet med familien. 

Du får et overblik over hvordan forskellige typer af underretninger kan håndteres, herunder praktiske eksempler på akutvurderingen og afvejning af hensyn. Hertil får du nogle konkrete redskaber til at sikre en hurtig, smidig og god proces for barnet og familien.

OM UNDERVISEREN

Sanne Møller er jurist og partner i Embedsværket, der leverer juridisk ledelsesrådgivning, analyse og undervisning på det sociale område. Sanne er bredt funderet i det socialretlige område, og dækker både det udsatte socialområde og handicapområdet, hvor hun tidligere som hhv. chefjurist i Københavns Kommune og som advokat har medvirket til at rådgive om og løse juridiske og strukturelle problemstillinger i sager med høj kompleksitet og højt konfliktniveau.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?