Med kurset får du et grundlæggende kendskab til reglerne i værgemålsloven og de betingelser som skal være opfyldt, for at det er muligt at etablere et værgemål for voksne.

Du får samtidigt indsigt i den sagsbehandling som Familieretshuset foretager i en sag om etablering af værgemål for voksne.

OM UNDERVISEREN

Berit Petersen er uddannet cand. jur ved Århus Universitet. Hun arbejder i dag som fuldmægtig ved Familieretshuset.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?