FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund. Med ca. 173.000 medlemmer behandler forbundet mange forskellige typer arbejdsskadesager. Anders Bang Mønster Hansen er advokat hos FOA og hjælper til dagligt medlemmerne med at håndtere personskadesager.

”Vi har i nogle år haft en intern advokatafdeling, som håndterer sager for medlemmer, der har været udsat for en arbejdsskade. Hvis et af FOA's medlemmer kommer til skade på arbejdet, hjælper vi med deres arbejdsskadesag. Vi påtager os sager, hvor der er et arbejdsgiveransvar efter erstatningsansvarsloven, og hvor et medlem kan have krav på tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte,” forklarer Anders Hansen.

Hos FOA er dette en del af den service, man som medlem får for sit kontingent, og det koster ikke ekstra, heller ikke selvom det ender med en retssag. Forbundet lægger stor vægt på arbejdsgivernes ansvar i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at medlemmerne kan udføre deres arbejde under sikre forhold.

”Vi går ret meget op i det her med arbejdsgiveransvar, fordi vi grundlæggende mener, at det har en opdragende effekt på arbejdsgiverne, hvis de oplever, at der er en økonomisk konsekvens ved ikke at sikre et ordentligt arbejdsmiljø. På den måde håber vi, at arbejdsgiverne indser, at det kan betale sig at investere i et godt arbejdsmiljø, så man mindsker antallet af arbejdsskader og i bedste fald helt undgår dem,” pointerer Anders Hansen.

Strømlinede processer og gennemarbejdede beregninger

Det er tidskrævende at lave beregningerne til de mange sager, der løbende kommer ind. Derfor har FOA byttet lommeregner og blok ud med NemEO Erstatningsberegner. Det har været med til at spare tid og strømline processerne i forhold til at udregne, hvilken erstatning medlemmerne er berettiget til.

”Når jeg gennemgår en sag, lægger jeg de relevante oplysninger i NemEO fx tidspunktet for hvornår skaden indtraf, personens alder, hvornår lønnen stoppede osv.,” uddyber Anders Hansen og fortsætter: ”Så kan jeg stille og roligt opbygge beregningen, og når jeg er færdig, har jeg en samlet erstatningsopgørelse. Alle vores overenskomster er lagt ind i systemet, så jeg vælger bare den relevante overenskomst, og så beregner NemEO automatisk, hvad medlemmet er berettiget til.”

Det har gjort arbejdet med beregninger mere strømlinet og tilgængeligt. Jeg har bedre overblik gennem hele processen, og det har været med til at frigive ressourcer hos vores specialister.

Anders Bang Mønster Hansen, Advokat, FOA

”Det letter mit arbejde en hel del, at jeg ikke skal lede efter oplysningerne mange forskellige steder. Det er også en støtte for mig, så jeg husker at få det hele med. Det har gjort arbejdet med beregninger mere strømlinet og tilgængeligt. Jeg har bedre overblik gennem hele processen, og det har været med til at frigive ressourcer hos vores specialister. For mig fungerer det godt, at jeg selv kan lave beregningerne. Når jeg fører en sag i retten, er det lettere for mig at forklare, hvordan vi er kommer frem til tallene, fordi jeg selv har været en del af hele processen.”

”Som jurist kan jeg godt lide, at det bliver så præcist som overhovedet muligt, og det gør det med NemEO. Jeg har gennemarbejdet dokumentation, det kan jeg eksportere i et standardformat som et kravbrev. Det er visuelt, overskueligt og nemt at se, hvad indholdet af beregningen er. Der er ikke så meget at diskutere mht. til beregningen. Og det sikrer vores medlemmer de bedste vilkår, når de kommer til skade,” slutter Anders Hansen.

Læs mere om NemEO

NemEO er dit værktøj til at lette arbejdet med personskadeerstatning.
Hurtig og nem erstatningsberegning
NemEO er dit værktøj til at lette arbejdet med personskadeerstatning
Erstatningsberegning gøres let tilgængeligt, overskueligt og langt mindre tidskrævende.
Bliv klogere på NemEO
Læs produktbeskrivelsen her
Nyt værktøj til erstatningsberegning minimerer ressourceforbruget
Hos Elmer Advokater har man taget NemEO i brug til erstatningsberegning.
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44