Som boligselskab, ejendomsadministrator, rådgivende ingeniør eller arkitekt er det afgørende at have overblik over de mange regler, der regulerer bl.a. byggeri, renovering, vedligeholdelse, udlejning, ejendomsadministration m.m.

Vores løsninger inden for bolig og byggeri er rettet mod private virksomheder, rådgivere, almene boligorganisationer og udlejere.

Digital adgang til alle domme inden for boligudlejning

Domme og afgørelser danner i høj grad praksis inden for privat- og erhvervsudlejning. 

Som det eneste sted har du med ED Lovportalen digital adgang til Grundejernes Domssamling, så du altid er orienteret om de seneste domme.

  • Hele lejelovgivningen
  • Grundejernes Domssamling
  • Håndbøgerne Boliglejemål og Erhvervslejemål, hvor førende fagspecialister uddyber, hvordan lovgivningen skal forstås

Portalen er udviklet i samarbejde med Ejendom Danmark.

Skarpt overblik over den almene boliglovgivning

Som forretningsfører i et boligselskab skal du sommetider træffe beslutninger i kritiske sager, hvor det er afgørende at have rygdækning i lovgivningen, fx om ophør af lejekontrakter. 

Med BL Lovportalen har du adgang til alt relevant lovinformation.

  • Hele den almene boliglovgivning
  • Skriftlige forretningsgange og vedligeholdelsesreglementer
  • Overenskomster

Portalen er udviklet i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening.

Bliv guidet i bolig og byggeri fra A-Z

Bolig og byggeri er et stærkt reguleret område med ofte komplekse sagsforløb og høje krav til administration og projektledelse.

Med vores digitale byggehåndbøger får du svar på, hvordan love og regler skal tolkes, og praktiske råd til bl.a. sagsforløb og projektledelse.

Vi tilbyder fire forskellige byggehåndbøger:

  • Håndbog for bygningsmyndigheder
  • Håndbog for den kommunale bygherre
  • Håndbog om støttet boligbyggeri
  • Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbyggeri
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44