Som socialrådgiver i en social organisation, patientorganisation, interesseorganisation eller ngo har du brug for hurtig adgang til opdateret lovgivning og vejledninger, lov om social service m.m.

Med vores lovinformationsløsninger får du adgang til den samme viden og de samme værktøjer som landets 98 kommuner, der alle anvender vores løsninger. 

Giv optimal faglig rådgivning på det sociale område

Som jurist i en social organisation er det essentielt at have overblik over lov om social service, regler og praksis på socialområdet for bedst muligt at kunne yde faglig støtte, fx i klagesager.

Med Lovguide Socialforvaltning får du adgang til det samme værktøj, som kommunerne bruger til at holde sig ajour med love, regler og praksis, så du kan give optimal faglig støtte.

  • Alt relevant lovgivning, inkl. principafgørelser
  • Guider, der forklarer regler og praksis i et let tilgængeligt sprog
  • Nyhedsmails med lovændringer

Få nem adgang til alt relevant sociallovgivning

Selv som jurist kan det være svært at danne sig overblik over lov om social service og øvrig lovgivning på det sociale område, hvor love og regler hele tiden ændres, og hvor principafgørelser i høj grad regulerer praksis.

Med Lovtext Social og Arbejdsmarked får du adgang til alt relevant lovgivning ét sted. 

  • Alt relevant lovgivning, inkl. principafgørelser
  • Nyhedsmails med lovændringer

Lovtext Social og Arbejdsmarked indeholder ikke guider, men giver hurtig og effektiv adgang til lovgivning og afgørelser.

Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44