Som socialrådgiver i en social organisation, patientorganisation, interesseorganisation eller ngo har du brug for hurtig adgang til opdateret lovgivning og vejledninger, lov om social service m.m.

Med vores lovinformationsløsninger får du adgang til den samme viden og de samme værktøjer som landets 98 kommuner, der alle anvender vores løsninger. 

Med Social og Sundhed får I:

  • Alt relevant lovgivning, inkl. afgørelser fra Ankestyrelsen og Ligebehandlingsnævnet samt udtalelser fra Folketingets Ombudsmand.
  • Konsolideret lovgivning. Det betyder, at alle ændringslove bliver indarbejdet i en lov og I behøver kun at holde jer orienteret ét sted.
  • Guider, der forklarer reglerne i et let tilgængeligt sprog.
  • Mulighed for at gemme søgninger samt oprette egne nyhedsmails.
  • Mulighed for at deltage i vores webinarer.

Social og Sundhed er målrettet kommunerne, men er også relevant for andre aktører, sociale organisationer og andre virksomheder, som samarbejder med kommunerne.

Prøv Social og Sundhed gratis i 14 dage.

Prøv løsningen i 14 dage

Læs også

Beskæftigelse
Indeholder bl.a. beskæftigelsesindsatsloven, aktivloven, sygedagpengeloven og integrationsloven. Du får overblik over lovgivning, regler og praksis samt brugervenlige guider og overbliksmateriale.
KommuneKoncept er for dig, der arbejder ved kommunen og har brug for opdateret og konsolideret lovinformation.
Schultz Kommunekoncept 2.0
Schultz Kommunekoncept er for dig, der arbejder ved kommunen og har brug for opdateret og konsolideret lovinformation.