Beskæftigelse understøtter og effektiviserer sagsbehandlingen. Med Beskæftigelse får I overblik over alle regler og praksis på beskæftigelsesområdet, så I kan træffe korrekte afgørelser og give fyldestgørende råd og vejledning.

Med Beskæftigelse får I:

  • Alt relevant lovgivning, inkl. principmeddelelser fra Ankestyrelsen samt udtalelser fra Folketingets Ombudsmand.
  • Konsolideret lovgivning. Det betyder, at alle ændringslove bliver indarbejdet i en lov og I behøver kun at holde jer orienteret ét sted.
  • Guider, der forklarer reglerne i et let tilgængeligt sprog.
  • Mulighed for at gemme søgninger samt oprette egne nyhedsmails.
  • Mulighed for at deltage i vores webinarer.

Beskæftigelse er målrettet kommunerne, men er også relevant for andre aktører, sociale organisationer og andre virksomheder, som samarbejder med kommunerne.

Prøv Beskæftigelse gratis i 14 dage.

Prøv løsningen i 14 dage

Læs også

Social og Sundhed
Indeholder bl.a. serviceloven og sundhedsloven. Du får overblik over lovgivning, regler og praksis samt brugervenlige guider og overbliksmateriale.
KommuneKoncept er for dig, der arbejder ved kommunen og har brug for opdateret og konsolideret lovinformation.
Schultz Kommunekoncept 2.0
Schultz Kommunekoncept er for dig, der arbejder ved kommunen og har brug for opdateret og konsolideret lovinformation.