Schultz samarbejder med NemEO om at udbyde NemEO Erstatningsberegner. Missionen er at gøre erstatningsberegning let tilgængeligt, overskueligt og meget mindre tidskrævende. 

NemEO Erstatningsberegner er hele tiden under udvikling for at skabe de bedste vilkår for erstatningsberegning for brugerne. Derfor har NemEO i samarbejde med Karsten Høj fra Elmer Advokater udviklet et nyt tilkøbsmodul, der gør det muligt at beregne differenceerstatning.

Med det nye tilkøbsmodul (differenceberegneren) slipper du for at bruge en masse tid og ressourcer på at slå op i diverse tabeller og arbejde i forskellige systemer. I stedet får du hele erstatningsberegningen og -opgørelsen samlet et sted, så du også kan yde den bedst mulige service til dine klienter eller medlemmer.

Tilkøbsmodulet forventes at udkomme medio 2022 og hos Elmer Advokater er man, som led i samarbejdet, i fuld gang med at teste differenceberegneren. Her har man i forvejen taget NemEO i brug til at sikre systematiseret og kvalitetssikret erstatningsberegninger ved personskade.

 

Erstatningsopgørelsen fra a-z

Med differenceberegneren som tilkøbsmodul er det muligt at tage erstatningssagen fra a-z med NemEO Erstatningsberegner. Processen bliver mere standardiseret, og der kan spares tid og ressourcer. Programmets naturlige flow fungerer som en tjekliste til de mange elementer af erstatnings- og differenceerstatningsberegningen. NemEO medejer Kåre Stokholm Svensson forklarer ”Man indtaster de faktiske oplysninger i sagen og på baggrund heraf, får man relevante opslag og mellemregninger foræret.”

Sædvanligvis består differenceerstatning ellers af en masse tidskrævende opslag i diverse tabeller, men med differenceberegneren slipper man for at sidde i flere forskellige systemer. I stedet har man det hele samlet et sted. ”Differenceerstatning er en masse opslag i tabeller, derfor giver det god mening med et standardiseret værktøj,” fortæller NemEO medejer Anders Nielsen og fortsætter: ”Der har desuden været et stort ønske og behov fra vores brugere om, at differenceerstatning blev understøttet af programmet. Et ønske og behov som vi med differenceberegneren nu har mulighed for at imødekomme.”

Der er gevinst at hente ved differenceberegneren

Differenceerstatning er en yderst kompleks del af personskadeerstatning, da man udover at opgøre kravet efter først erstatningsansvarsloven og derefter opgøre samme krav efter arbejdsskadesikringsloven, også skal blive enige om tidspunktet, beregningen skal laves fra. Partner i Elmer Advokater, Karsten Høj, forklarer: ”Rent juridisk kan der være kæmpe forskel på, hvilket tidspunkt man laver beregningen på. Det er den juridiske uenighed, som man nogle gange har med myndigheder og forsikringsselskaber, hvor man får behov for at lave samme beregning igen og igen.”

Med tilkøb af differenceberegneren i NemEO bliver det hurtigere og nemmere at lave den samme differenceerstatning på forskellige tidspunkter. Værktøjet forenkler hele processen omkring differenceberegning. I stedet for at starte forfra hver gang kan man nøjes med at lave nogle tilpasninger og få programmet til at beregne erstatningskravet på ny. "At have et redskab, hvor man kan lave beregningen på flere eller mange forskellige tidspunkter, giver en klar gevinst, når man skal behandle og forhandle krav om differenceerstatning," fortæller Karsten Høj.

 

At have et redskab, hvor man kan lave beregningen på flere eller mange forskellige tidspunkter, giver en klar gevinst, når man skal behandle og forhandle krav om differenceerstatning

Karsten Høj, partner, Elmer Advokater

Med NemEO og differenceberegneren har du også mulighed for at dele beregningen med dine kollegaer. Det betyder, at man sikrer ensartethed, kvalitet og tilgængelighed for flere faggrupper end den specialiserede advokat.

”Der hvor jeg ser den store gevinst ved denne automatisering via differenceberegneren er, at man kan lave den samme beregning på forskellige tidspunkter i princippet et uendeligt antal gange,” fortæller Karsten Høj.

Med det nye tilkøbsmodul til NemEO Erstatningsberegner bliver systemet mere komplet og kan hjælpe med erstatningssager, der både er omfattet af arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven. Ens klient eller medlem bliver dermed også bedre stillet i de tilfælde, hvor de har krav på differenceerstatning.

Med det nye tilkøbsmodul er der gode muligheder for en bedre systemunderstøttelse for både erstatningsadvokater og faglige organisationer.

Læs mere om NemEO Erstatningsberegner

NemEO er dit værktøj til at lette arbejdet med personskadeerstatning.
Hurtig og nem erstatningsberegning
NemEO er dit værktøj til at lette arbejdet med personskadeerstatning
Nyt værktøj til erstatningsberegning minimerer ressourceforbruget
Hos Elmer Advokater har man taget NemEO i brug til erstatningsberegning.
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44