I denne serie stiller vi skarpt på, hvorfor det noget abstrakte begreb – vidensdeling – har så stor værdi for ikke alene den enkelte medarbejder, men for hele organisationen. Vi spørger en række eksperter og fagpersoner til råds om, hvorfor det er vigtigt og hvordan man bedst muligt arbejder med viden.

Christina Jønby er videnchef i advokatfirmaet Kromann Reumert, hvor hun sammen med resten af sit team understøtter den juridiske forretning og faciliterer diverse vidensprojekter. Som betroet rådgiver for en lang række danske og internationale klienter lever advokatfirmaet af at sætte sin viden i spil og omsætte den til værdiskabende rådgivning.   

På en solskinsrig dag, hvor vi stadig er underlagt restriktioner som følge af COVID-19, møder vi Christina til en snak over Teams. Her giver hun os et indblik i, hvordan Kromann Reumert som virksomhed håndterer de vilkår, de pludselig er underlagt, og hvilken betydning det har nu og for fremtiden.

Christina Jønby, videnchef hos Kromann Reumert

Christina Jønby, videnchef, Kromann Reumert 

Foto: David Perrin

Et godt udgangspunkt

En uventet hjemsendelse kunne for mange virksomheder føles, som om tæppet blev revet væk under dem. Hos Kromann Reumert var dette heldigvis ikke tilfældet. De har uafhængigt af krisen brugt meget energi på at have en god, digital understøttelse, hvilket har medført, at de i høj grad var kørt i stilling til at kunne arbejde hjemmefra. Christina giver et bud på, hvorfor det er lykkedes dem at tilpasse sig de nye vilkår:

”Det kræver klare digitale arbejdsprocesser at få en hverdag, hvor du arbejder på distancen, til at fungere. Hos Kromann Reumert er vi langt med digitaliseringen - både internt og eksternt. Næsten alle vores medarbejdere kan uden problemer arbejde hjemmefra. Vores it-systemer og digitale værktøjer understøtter nemlig vores hjemmearbejde, så i hjemsendelsesperioden har vi kunnet opretholde uændret drift og serviceniveau," siger Christina Jønby og uddyber:

"Videnarbejdet hos Kromann Reumert er organiseret i en videnorganisation med 26 juridiske videnambassadører fordelt på firmaets specialeområder."

Christina Jønby arbejder tæt sammen med Pernille Høstrup Dalhoff, der er leder af videnambassadørerne, og Torben Waage, som er videnpartner. Alle tre er helt centrale for Kromann Reumerts videnkultur og forsatte udvikling af området.

Videndeling er en del af vores DNA. Det er hele den måde, vi arbejder på; vores kultur. Fællesnævneren er, at vi er systematiske og har mange forskellige platforme, hvor vi kan videndele.

Christina Jønby, videnchef, Kromann Reumert

Behovet for et nyt rum

Ingen har kalkuleret med COVID-19 og de effekter, det har for arbejdslivet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at mødes fysisk til en snak ved kaffeautomaten, og særligt her mærker Christina og resten af Kromann Reumert en ændring i deres arbejdsgang:

”Videnmæssigt foregår der jo en del uformel videndeling i løbet af en dag, som man måske ikke er så opmærksom på, men det bliver man nu, hvor man er afskåret fra fysisk fremmøde på kontoret. Videndeling er hos os lige så meget noget, der foregår face to face og i uformelle situationer som f.eks. ved kaffeautomaten, i vores interne juridiske biblioteker, ved frokostbordet, på gangen på vej til et møde eller i cykelkælderen. Altså der, hvor der opstår et - ofte spontant - rum for den uformelle snak.”

Selvom der fra start har været styr på den mere systematiserede videndeling, ses der også et tydeligt behov for at imødekomme det manglende kollegiale samvær og glæden ved dette. Derfor forsøger de hos Kromann Reumert bevidst at skabe nogle rum, hvor man både kan snakke fagligt, og hvor der også er plads til mere uformel videndeling.

Videnmæssigt foregår der jo en del uformel videndeling i løbet af en dag, som man bliver opmærksom på nu. Det er hos os lige så meget noget, der foregår face to face og i uformelle situationer.

Christina Jønby, videnchef, Kromann Reumert

Hvad bringer fremtiden

Selvom Danmark så småt begynder at genåbne, så har forskellige forhold forandret sig. Når vi spørger Christina Jønby, hvad hun tror der er kommet for at blive, så har COVID-19 åbnet øjnene for nye muligheder. Særligt den fysiske tilstedeværelse forestiller hun sig vil blive ændret, og det er ikke nødvendigvis en ulempe. Hun uddyber:

”Vi følger naturligvis regeringens og sundhedsmyndighederne anvisninger i forhold til at agere ansvarsfuldt i denne ekstraordinære situation. Det er vanskeligt at spå om, hvordan samfundsøkonomien og markederne vil udvikle sig. Vi ved heller ikke, hvornår vi alle er 100 % retur på kontoret igen, men i forhold til vores konkrete arbejdsform er jeg ikke i tvivl om, at vi fremover vil se en øget brug af virtuelle arbejdsformer. Både i form af digitale møder og endnu mere udbredt brug af hjemmearbejde. Det har vores arbejdsform under corona-krisen nemlig vist, at vi kan. Vi har værktøjerne og de digitale arbejdsprocesser til det, og vi kan skabe de fortrolige rum, der er så afgørende i videnarbejdet."

Hos en virksomhed som Kromann Reumert er der i lige så høj grad fokus på de eksterne forhold som de interne, særligt i forbindelse med videndeling og rådgivning. En stor del af denne proces foregår i forvejen digitalt, hvorfor de automatisk har været godt klædt på. Derfor er de som virksomhed et godt eksempel på vigtigheden ved god og effektiv videndeling, der på trods af distance kan vedligeholde og skabe succesfulde resultater.

Læs også

Mette Marie Callesen, chefredaktør
Vidensdeling – fra buzz til brugbar?
Chefredaktør Mette Marie Callesen er på en mission
Teamwork - vidensdeling
Schultz: Vidensdeling kræver vilje og mod
Hos Schultz har vi gjort det til vores mål at bane vejen for effektiv vidensdeling
Udsigt over København
Sådan arbejder en jurist i kommunen med vidensdeling
Vidensarbejdet er med til at styrke borgernes retssikkerhed
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44