Sagsbehandlingen i sygedagpengesager er ofte en vanskelig opgave. Det gælder især, når kommunerne skal træffe afgørelse efter sygedagpengelovens § 7 om arbejdsdygtighed og § 27 om forlængelse af sygedagpengeperioden.

Dette kursus styrker din faglighed og analyseevne - og dermed dine muligheder for at hjælpe dine sygemeldte medlemmer bedst muligt, både i forbindelse med den løbende sagsbehandling og i sager, som påklages til Ankestyrelsen.

Kursets indhold

På kurset går vi i dybden med reglerne om uarbejdsdygtighed og forlængelse. Ud over reglerne inddrages praksis fra Ankestyrelsens principafgørelser og sager fra domstolene.

  • De grundlæggende sagsbehandlingsregler – hvad er vigtigt at have fokus på?
  • Sygedagpengelovens § 7 – hvor ligger udfordringerne?
  • Hvornår er man syg?
  • Hvornår er man uarbejdsdygtig?
  • Afgørelser om arbejdsdygtighed
  • Stationær tilstand og arbejdsevne
  • Sygedagpengelovens § 27 – hvor ligger udfordringerne?
  • Håndtering af forlængelsessager– ved udsættelse, hjemvisning, nye afgørelser mv.
  • Fokus på de vanskelige afgørelser om forlængelse efter § 27
  • Fortolkning og skøn

Kurset gav os et stort fagligt udbytte – det var veltilrettelagt, meget lærerigt og opdateret på den sidste nye viden.

 

Hanne Poulsen, Dansk Socialrådgiverforening

TID OG STED

Kurset udbydes både som holdbaseret undervisning i din organisation eller som online undervisning.

Kurset foregår hos jer eller online, så I undgår at bruge tid på transport.

Når I booker, aftaler vi et tidspunkt, der passer jer.

Varighed
6 timer, inkl. pause.

Det er muligt at dele kurset op i flere emner, af kortere varighed.

PRAKTISK INFO

Målgruppe
Kurset henvender sig til socialrådgivere og andre i faglige organisationer, der arbejder med at hjælpe og rådgive deres sygemeldte medlemmer.

Undervisningsform
Kursusformen veksler mellem oplæg, dialog og arbejde med konkrete cases. Deltagernes egne cases kan med fordel inddrages i undervisningen og må meget gerne fremsendes inden kurset.

Pris
Kontakt os på mail for at aftale en pris

 

KONTAKT OS FOR AT AFTALE ET KURSUS

Skriv til os på kursus@schultz.dk, hvis du vil booke et kursus eller blot høre mere.

Vi glæder os til at høre fra dig.

UNDERVISER

Peter Dyrbye, fagredaktør med speciale i sygedagpenge, Schultz

Peter er uddannet socialrådgiver med efteruddannelse i forvaltningsret og socialret. Han har 12 års erfaring fra ansættelse i kommuner som både sagsbehandler, faglig konsulent og faglig leder. Dertil kommer 15 års erfaring som underviser.

Se flere kurser

Kursus: Det faglige argument i sociale sager
Det faglige argument i sociale sager
Styrk din argumentation i sociale sager
Kundeservice
Optimér din brug af Lovguide Danske a-kasser
Få indblik i, hvordan lovportalen bedst understøtter din brug af regler og praksis
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44