Den skriftlige argumentation er omdrejningspunktet i alle sociale sager. Det er dokumentationen og begrundelsen, når afgørelser skal træffes, og når en sag påklages eller behandles ved domstolene. Det er sagsbehandlernes vigtigste redskab og kompetence i det daglige arbejde.

Kursets indhold

På dette kursus stiller vi skarpt på det faglige argument, og hvordan det anvendes. Vi inddrager eksempler fra love og regler, Ankestyrelsens principafgørelser og sager fra domstolene.

  • Hvordan definerer man sagens tema og den retlige ramme for korrekt og saglig argumentation?
  • De grundlæggende principper for inddragelse af love og praksis i argumentationen
  • Hvad består et argument af?
  • Gyldige og ugyldige, gode og dårlige, stærke og svage argumenter
  • Fortolkning – identifikation og anvendelse af nøglebegreber i argumentationen
  • Det faglige skøn – anvendelse af lovlige og relevante kriterier
  • Engageret og nøgtern argumentation – hvordan finder man balancen og undgår, at argumentationen ”kammer over”?

TID OG STED

Kurset udbydes både som holdbaseret undervisning i din organisation eller som online undervisning.

Kurset foregår hos jer eller online, så I undgår at bruge tid på transport.

Når I booker, aftaler vi et tidspunkt, der passer jer.

Varighed
6 timer, inkl. pause.

PRAKTISK INFO

Målgruppe
Kurset henvender sig til socialrådgivere og andre i faglige organisationer, der hjælper og rådgiver deres medlemmer i sociale sager. Eksemplerne vil primært være hentet fra sygedagpenge- og beskæftigelsesområdet, men pointerne og den grundlæggende viden om argumentation vil kunne anvendes på alle områder.

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog og arbejde med konkrete cases.

Pris
Kontakt os på mail for at aftale en pris

KONTAKT OS FOR AT AFTALE ET KURSUS

Skriv til os på kursus@schultz.dk, hvis du vil booke et kursus eller blot høre mere.

Vi glæder os til at høre fra dig.

UNDERVISER

Peter Dyrbye, fagredaktør med speciale i sygedagpenge, Schultz

Peter er uddannet socialrådgiver med efteruddannelse i forvaltningsret og socialret. Han har 12 års erfaring fra ansættelse i kommuner som både sagsbehandler, faglig konsulent og faglig leder. Dertil kommer 15 års erfaring som underviser.

Se flere kurser

Kursus: De vanskelige sygedagpengesager
De vanskelige sygedagpengesager
Styrk din faglighed og analyseevne i sygedagpengesager
Kundeservice
Optimér din brug af Lovguide Danske a-kasser
Få indblik i, hvordan lovportalen bedst understøtter din brug af regler og praksis
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44