Sagsbehandlingen i sygedagpengesager er ofte en vanskelig opgave. Det gælder især, når kommunerne skal træffe afgørelse efter sygedagpengelovens § 7 om arbejdsdygtighed og § 27 om forlængelse af sygedagpengeperioden.

Sygemeldte medlemmer har indtil nu haft mulighed for at få forlænget deres sygedagpenge efter de særlige ”corona-regler”. De særlige regler gælder som udgangspunkt frem til udgangen af juni 2021. Herefter skal de igen vurderes efter § 27.

Vi klæder dig på til at besvare medlemshenvendelser og bistå i forbindelse med partshøring og klagesager.

Kursets indhold

På kurset går vi i dybden med reglerne i sygedagpengelovens § 7 og § 27

Vi kommer rundt om spørgsmål som:
• Sagsbehandlingsreglerne – hvad skal du være opmærksom på
• Sygdom og uarbejdsdygtighed – de vigtigste pointer
• Revurderingstidspunktet
• De enkelte forlængelsesregler med fokus på § 27.1.2 og § 27.1.3

Vi arbejder med eksempler fra den virkelige verden og kan tage udgangspunkt i konkrete sager fra din organisation, så undervisning bliver så relevant som mulig for dit daglige arbejde.

TID OG STED

Kurset udbydes både som holdbaseret undervisning i din organisation eller som online undervisning.

Kurset foregår hos jer eller online, så I undgår at bruge tid på transport.

Når I booker, aftaler vi et tidspunkt, der passer jer.

Varighed
6 timer, inkl. pause.

Det er muligt at dele kurset op i flere emner, af kortere varighed.

PRAKTISK INFO

Målgruppe
Kurset henvender sig til socialrådgivere og andre i faglige organisationer, der arbejder med at hjælpe og rådgive deres sygemeldte medlemmer.

Undervisningsform
Kursusformen veksler mellem oplæg, dialog og arbejde med konkrete cases. Deltagernes egne cases kan med fordel inddrages i undervisningen og må meget gerne fremsendes inden kurset.

Pris
Kontakt os på mail for at aftale en pris

 

KONTAKT OS FOR AT AFTALE ET KURSUS

Skriv til os på kursus@schultz.dk, hvis du vil booke et kursus eller blot høre mere.

Vi glæder os til at høre fra dig.

UNDERVISER

Peter Dyrbye, fagredaktør med speciale i sygedagpenge, Schultz

Peter er uddannet socialrådgiver med efteruddannelse i forvaltningsret og socialret. Han har 12 års erfaring fra ansættelse i kommuner som både sagsbehandler, faglig konsulent og faglig leder. Dertil kommer 15 års erfaring som underviser.

Se flere kurser

Kursus: Det faglige argument i sociale sager
Det faglige argument i sociale sager
Styrk din argumentation i sociale sager
Kundeservice
Optimér din brug af Lovguide Danske a-kasser
Få indblik i, hvordan lovportalen bedst understøtter din brug af regler og praksis
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44