Borgerens ret til partsrepræsentation og bisiddere

At være part i en sag hos en offentlig myndighed kan være krævende. Både selve processen og afgørelsen kan have store personlige eller økonomiske konsekvenser for en borger. Derfor har man som part i en sag ret til at lade sig repræsentere eller bistå af en person, man har tillid til.

 

Tilmeld dig webinaret den 7. juni 2024 kl. 9.00-9:45

INDHOLD PÅ WEBINARET

Borgernes ret til repræsentation står i forvaltningsloven, og det betyder, at der er tale om minimumsrettigheder, som alle har krav på, og som offentligt ansatte i nødvendigt omfang skal kunne vejlede borgerne om. Hvis reglerne ikke følges, kan det betyde, at en part ikke fuldt ud kan varetage sine interesser. På den anden side kan der være situationer, hvor partens personlige medvirken er nødvendig, ligesom myndighederne må sikre sig, at en partsrepræsentant virkelig har fuldmagt til at træde ind i sagen og få udleveret måske særdeles følsomme oplysninger. Alt det kommer vi ind på sammen med en kapacitet. På dette webinar får vi nemlig besøg af faglig ekspert og jurist Bente Hagelund. Bente har arbejdet med forvaltningsret og god offentlig sagsbehandling i over 30 år - som sagsbehandler i store offentlige myndigheder, som leder på uddannelsesinstitutioner og som lærebogsforfatter og underviser.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ WEBINAR

MÅLGRUPPE: 

Webinaret er målrettet alle offentligt ansatte, der arbejder med afgørelsessager. Emnet er også relevant for offentligt ansatte, som på anden vis er i kontakt med borgere, fx indenfor undervisning, sundhed og ældrepleje. 

UDBYTTE:

Webinaret introducerer til forvaltningslovens regler om ret til repræsentation, herunder om forskellen på en partsrepræsentant og en bisidder. I får indsigt i konsekvenserne, hvis en myndighed ikke følger reglerne, og i undtagelserne, hvor myndigheden kan forlange partens personlige medvirken. Desuden får I eksempler, hvor retten til repræsentation er reguleret af anden lovgivning end forvaltningsloven.

TILMELD DIG WEBINARET

Oplever du problemer med at se tilmeldingsformularen, så kontakt os gerne på marketing@schultz.dk