Tvangsbestemmelser for børn og unge

I Barnets lov kan anbringelse og adoption uden samtykke besluttes forud for fødslen af barnet. Men hvordan er reglerne, og hvordan skal sagerne omkring de indgribende indsatser forud for barnets fødsel behandles? Hvis du vil forberede dig på, hvordan reglerne og de praktiske elementer af disse sager skal håndteres, nu hvor Barnets lov er trådt i kraft, er dette webinar relevant for dig.

 

Tilmeld dig webinaret den 24. maj 2024 kl. 9.00-9:45

INDHOLD PÅ WEBINARET

Webinaret giver et overblik over reglerne i Barnets lov om indsatser uden samtykke med særligt fokus på de indsatser, der ligger forud for barnets fødsel. Du får også et overblik over, hvordan sagernes forberedelse og oplysning skal håndteres. Det er stærke sager, der kræver indsigt, og derfor er vi stolte af at få besøg i studiet af en af Danmarks dygtigste advokater, når det drejer sig om retssager om børn. I skal nemlig møde Susse K. Fraaby, der er advokat med møderet for Højesteret. Hun har ført tusindvis af sager om børn ved de danske domstole som repræsentant for både mødre og fædre bl.a. i sager om anbringelse.

 

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ WEBINAR

MÅLGRUPPE

Webinaret er målrettet alle, der arbejder med sager om indsatser uden samtykke, særligt når indsatsen ligger forud for barnets fødsel. Alle interesserede er som altid velkomne

UDBYTTE

Du får et overblik over området, så du kan få et godt udgangspunkt for til dit videre arbejde med disse særlige sager.

TILMELD DIG WEBINARET

Oplever du problemer med at se tilmeldingsformularen, så kontakt os gerne på marketing@schultz.dk