KOMPENSATIONSLOVEN TIL HANDICAPPEDE I ERHVERV 

Har du styr på de handicapkompenserende ordninger? Der er et gab på 25 % mellem borgere i beskæftigelse med og uden handicap. Selv om arbejdsgiverne har positive holdninger til at ansætte personer med handicap, har de færreste faktisk en person med handicap ansat. Så hvorfor er der ikke større kendskab til de muligheder, som kompensationsloven giver – en lov, der har fokus på at give mennesker med handicap de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

 

Tilmeld dig webinaret den 19. april 2024 kl. 9.00-9:45

INDHOLD PÅ WEBINARET

Hvad kan en personlig assistent bruges til? Skal hjælpemidler bevilliges efter serviceloven, LAB-loven eller Kompensationsloven? Kender du Isbryderordningen – og virker den? Det er nogle af de spørgsmål, I får svar på, når faglig ekspert og erfaren handicapkonsulent John Bjørneboe gæster Schultz’ studie i Valby. Med udgangspunkt i handicapkompensationsloven får I eksempler på cases, som kan være med til at understøtte jeres arbejde med at sikre mennesker med handicap muligheden for at finde eller fastholde et arbejde.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ WEBINAR

MÅLGRUPPE

Webinaret er målrettet ansatte i jobcenteret, fagforeninger og A-kasser, der møder borgere med handicap. Webinaret er også relevant for virksomhedskonsulenter og andre, der beskæftiger sig med bl.a. ansættelser af og praktikker for borgere med handicap. Alle interesserede er selvfølgelig velkomne.

UDBYTTE

Webinaret giver en kort indflyvning til Lov om kompensation til handicappede i erhverv mm. Der vil være fokus på bevilling af personlig assistance og hjælpemidler. Isbryderordningen bliver også berørt. Webinaret giver indblik i, hvordan du kan give borgere og virksomheder en god vejledning om brug af de kompenserede ordninger.

 

TILMELD DIG WEBINARET

Oplever du problemer med at se tilmeldingsformularen, så kontakt os gerne på marketing@schultz.dk