NYE REGLER OM MAGTANVENDELSE

Reglerne om magtanvendelse i serviceloven ændres fra 1. juli 2024 eller 1. januar 2025. Hvis du vil forberede dig på de nye regler, er dette webinar relevant for dig.

Tilmeld dig webinaret den 23. august kl. 9-9.45

INDHOLD PÅ WEBINARET

Ny lovgivning om magtanvendelse bliver snart til virkelighed, og det er ikke gået stille for sig. Tværtimod har de nye regler været særdeles omtalt, og der er kæmpe fokus på området. Vi glæder os derfor over at få besøg af jurist og specialkonsulent Birgitte Guldbrandsen med over 30 års erfaring på det sociale område.

Birgitte har bl.a. erfaring som juridisk konsulent i kommunerne, som underviser på socialrådgiveruddannelsen og fra ansættelser i Ankestyrelsen og DUKH. Birgitte sætter fokus på, hvilke paragraffer der er ændret – fx ændringer i reglerne om stofseler, tryghedsskabende velfærdsteknologi, særlige døråbnere, handlemuligheder ved konfliktskabende adfærd, låsning af skabe, skuffer og døre mv. Også reglerne om registrering og indberetning af magtanvendelser bliver gennemgået overordnet på denne Faglige Fredag.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ WEBINAR

MÅLGRUPPE

Webinaret er målrettet myndighedspersoner, som giver forhåndsgodkendelser til magtanvendelser. Webinaret er også relevant for dig, der er personaleleder i driften. Alle interesserede er som altid velkomne.

UDBYTTE

Webinaret giver overblik over de nye regler om magtanvendelse og de vigtigste ændringer i forhold til de nuværende regler. Du får derfor mulighed for at forberede dig på, hvad de nye og ændrede regler betyder for dig i din hverdag.

TILMELD DIG WEBINARET

Oplever du problemer med at se tilmeldingsformularen, så kontakt os gerne på marketing@schultz.dk