Styrk den psykologiske tryghed: Brug fejlene

Hvordan udvikler vi en ledelsespraksis, der får os tættere på de fællesskabende læringsmiljøer, vi ønsker? Og hvordan leder og justerer vi vores pædagogiske praksis, når den ikke lever op til vores ønsker?

Som ledere i skolen arbejder vi med at sætte retning for det lærings- og børnesyn, der skaber deltagelsesmuligheder for alle. Nye samarbejdsformer og nye måder at tænke læring på kræver ledelse, træning og mod i trygge fællesskaber. Derfor skal vi i hele styringskæden øve os i at opdage og tale om både succeser og fejl. Psykologisk tryghed er én af nøglerne til at turde tale om begge dele.

Webinaret går tæt på, hvad psykologisk tryghed kan bidrage med i jeres skoleudvikling, og hvordan et mere nuanceret og bevidst fokus på at lære af vores fejl kan hjælpe os på vej til et mere inkluderende lærings- og børnesyn.

Tilmeld dig webinaret den 16. august kl. 12-12.45

INDHOLD PÅ WEBINARET

Inklusionsopgaven er ikke blevet mindre, og samarbejdet om at tænke nyt har ofte trange kår. Men både nutidens og fremtidens folkeskole kræver mere fokus på samarbejde på tværs., Så hvordan får vi blik for at styrke deltagelse for alle gennem et bevidst blik på succeser og fejl i vores hverdagsaktiviteter? Både i samarbejdsrummene og i læringsmiljøerne?

Fik de pædagogiske intentioner den effekt, vi håbede på? Hvorfor og hvorfor ikke? Det skal vi turde tale om. Det er nemlig lige så vigtigt at arbejde nuanceret med fejl som med succeser for at skabe psykologisk tryghed – men hvordan gør man lige det? Ledelseskonsulent i Dafolo Lene Zacharias giver sine bud på, hvordan man kan skabe et samstemt ledelsessprog om succeser og fejl i jeres praksis, der matcher det læringssyn og den inklusionsforståelse, I gerne vil have til at vokse hos jer.

Lene Zacharias arbejder med faglig ledelse af pædagogiske problemstillinger i hele Danmark. Hun arbejder med forvaltningsniveauet og ledelsesteams på skoler, og hun underviser på Dafolos uddannelser om faglig ledelse i pædagogisk praksis og psykologisk tryghed. Hun har erfaring som konsulent i arbejdet med ledelse og understøttelse af inklusion både fra forvaltningsarbejde, som skolekonsulent og som læringskonsulent i inklusion i Undervisningsministeriet. Lene underviser også på læringsplatformen Schultz Campus Skole, der indeholder faglige online kurser til kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere, ledere og skolepædagoger.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ WEBINAR

MÅLGRUPPE

Webinaret er målrettet skolechefer, skoleledere og afdelingsledere, pædagogiske ledere, vejledere og konsulenter på skoleområdet. Alle interesserede er som altid velkomne.

UDBYTTE

I får skærpet jeres fokus på ledelsesarbejdet og nuanceret jeres sprog om både succeser og fejl. I får en introduktion til enkle modeller og gode begreber, der kan styrke jeres fortsatte dialog om at skabe psykologisk tryghed som afsæt for jeres vigtigste opgave: At skabe deltagelsesmuligheder for alle – både professionelle og børn.

 

TILMELD DIG WEBINARET

Oplever du problemer med at se tilmeldingsformularen, så kontakt os gerne på marketing@schultz.dk