"Med Schultz Legal Research har juragruppen fået adgang til en professionel juridisk løsning, der samler al lovgivning, praksis og forarbejder ét sted.”

Juragruppen i Odsherred Kommune består af i alt 6 jurister, og arbejdsområdet er alsidigt og fuldt af udfordringer. Der er et øget behov for jurister i kommunerne, og siden kommunalreformen i 2007 er der i Odsherred Kommune foreløbigt sket en tredobling af antallet af jurister. Juragruppen har selv ført sager ved domstolene, men samarbejder også med lokale advokatfirmaer.

Søren Kühnrich er jurist i Odsherred Kommunes juragruppe, og har været det siden 2004, hvor han skiftede fra Erhvervs- og boligstyrelsen til den daværende Dragsholm Kommune.

”Skiftet var bl.a. begrundet i ønsket om at følge en sag fra start til slut, og opleve den tilfredshed det er at løbe en sag helt i mål”, fortæller Søren, og fortsætter ”I Staten arbejder man med generelle sagsområder. I en kommune er det meget konkrete sager”.

Arbejdsområderne i juragruppen dækker meget bredt, fra politiske spørgsmål til styrelsesloven, over OPP infrastrukturprojekter til GDPR og datatilsyn. Hertil kommer opgaverne om sekretariat for kommunaldirektøren - fx i forhold til sagsindsigt, forvaltningsjura og aksindsigtssager fra borgere og presse.

Kort sagt, kræver alt dette et professionelt juridisk værktøj, og efter en behovsanalyse valgte juragruppen i Odsherred Kommune at anskaffe Schultz Legal Research.

”I Odsherreds kommune har man altid et blik på omkostningerne, og Schultz Legal Research var et perfekt match mellem et professionelt værktøj og en attraktiv pris” fortæller Søren, og fortsætter: ”erfaringerne med Schultz som leverandør og med Schultz Kommunekoncept spillede også positivt ind”.

”Som jurist i en kommune, er lovteksten ikke nok i sig selv, den skal altid læses i sammenhæng med bl.a. praksis, administrative forskrifter og forarbejder, og Schultz Legal Research giver os den sammenhæng” afslutter Søren.

Schultz Legal Research var et perfekt match mellem et professionelt værktøj og en attraktiv pris

Søren Kühnrich, jurist, Odsherred Kommune

Læs også

Legal tech løsning til fyldestgørende juridisk informationssøgning.
Schultz Legal Research
Læs mere om Schultz Legal Research - Din vej til hurtig og fyldestgørende juridisk informationssøgning
Brugere tester og giver feedback
Schultz Legal Research vil skabe dynamik i markedet
Schultz Legal Research er blevet til i samarbejde med Danske advokater og flere store, danske advokatfirmaer. Hør, hvorfor vores udviklingskunder er gået ind i samarbejdet.
Stenbroens jurister
Stenbroens Jurister: Med Schultz Legal Research har vi en kvalitetssikret kilde med os på gaden
Stenbroens Jurister fremhæver effektivisering af arbejdsgange, demokratisering af juraen og ikke mindst fleksibilitet og mobilitet
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44