Dette kursus giver sammen med kurset om ekspropriation og kurset om ledninger og gravetilladelser et samlet grundkursus i hele vejloven og dens mange mærkelige hjørner.  

Vejlovgivningen er svær, og det er typisk ikke jurister, der sidder med opgaverne. Derfor er der i dette kursus lagt vægt på en undervisning direkte rettet mod sagsbehandlerne, så de sidder tilbage med en klar viden om de juridiske og processuelle regler samt en forståelse af de hensyn, der skal lægges ned i de mangeartede skøn på området.

OM UNDERVISEREN

Louise Heilberg er specialist inden for vejlovgivning, hvor hun blandt andet var hovedskribent på vejlov fra 2014 og har skrevet den kommenterede vejlov. Hun er pt. i gang med at skrive den kommenterede privatvejslov. Louise beskæftiger sig generelt med infrastruktur, herunder særligt ledninger og veje, byudvikling, finansieringsformer, ladestandere og nye transportformer. Hun arbejder med de juridiske udfordringer inden for planlægning, anlæg og drift af veje, VVM og aftaler på infrastrukturområdet, men også med de mere klassiske forvaltningsretlige problemstillinger som fx aktindsigter, gebyrer mv. Louise repræsenter primært den offentlige sektor, herunder offentlige virksomheder. Louise underviser jævnligt, særligt i emner relateret til veje og ledninger.

Vil du kontaktes angående Schultz Campus?