ORGANISERING AF MELLEMFORMER OG SPECIALPÆDAGOGISKE INDSATSER

”Flere Faglige Fredage om mellemformer,” sagde deltagerne, efter Torben Bloksgaard fra Nordic Learning gav os nye indsigter i, hvordan vi udvikler kvaliteten i mellemformer og specialpædagogiske indsatser i skolen. En Faglig Fredag, som I kvitterede for med utallige roser og 4,6 ud af 5 stjerner. Derfor fortsætter Torben, hvor han slap på endnu en Faglig Fredag, der fortsætter det faglige fokus på ledelse og organisering af de professionelles læring i arbejdet med mellemformer og specialpædagogiske indsatser.

Webinaret giver jer konkret viden til organisering og organisatorisk læring.

 

Tilmeld jer webinaret den 31. maj kl. 9-9.45

INDHOLD PÅ WEBINARET

Flere og flere børn visiteres til specialskoler eller -klasser - trods ambitionen om det modsatte. Segregeringen stiger år for år. Målet må være, at flere børn får bedre deltagelsesmuligheder. Midlet er ledelse af medarbejdernes læring i arbejdet med mellemformer og specialpædagogiske indsatser. Organiseringen kan dog nemt komme til at stå i vejen for de gode intentioner, der ofte ender i, at skolernes udviklingsarbejde strander allerede der. Skal vi lykkes med en bevægelse mod mere deltagelse, er det centralt, at organiseringen gør det muligt. Det er afgørende, at de professionelle arbejder aktivt med ind i skolens udviklingsarbejde som en forudsætning for, at deres vigtige viden kommer i spil. Oplægget har 2 fokusområder:

  1. Organiseringen omkring de professionelles læring
  2. Ledelse af læring og udvikling I at arbejde med øget deltagelse (fra medarbejder til adaptiv ekspert)*

Torben Bloksgaard er chefkonsulent i Nordic Learning og arbejder med udvikling af kvalitet i mellemformer og specialtilbud plus skolers evne til at lykkes endnu bedre med at skabe deltagelsesmuligheder. Torben kender skolernes virkelighed. Han har bl.a. erfaring som leder for en specialskole, hvor han også var koordinator for de specialpædagogiske aktører i kommunen. Torben underviser også på læringsplatformen Schultz Campus Skole, der indeholder faglige online kurser til kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere, ledere og skolepædagoger.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ WEBINAR

I skal deltage på dette webinar for at se nærmere på, hvordan I kan arbejde med at løse den komplekse opgave at skabe flere deltagelsesmuligheder for flere børn i jeres egen organisation.

MÅLGRUPPE
Webinaret er målrettet skolechefer, skoleledere og afdelingsledere, pædagogiske ledere, lærere, skolepædagoger, vejledere og konsulenter på skoleområdet. Alle interesserede er som altid velkomne.

UDBYTTE

Webinaret giver jer konkret viden til organisering og organisatorisk læring.
For endnu større udbytte kan I varme op med at se optagelsen fra den første Faglige Fredag om Ledelse af mellemformer og specialpædagogiske indsatser 22. marts

 

TILMELD DIG WEBINARET

Oplever du problemer med at se tilmeldingsformularen, så kontakt os gerne på marketing@schultz.dk