SPROG OG SPROGVANSKELIGHEDER - HVAD ER SKOLENS OPGAVE?

Der sidder i gennemsnit 1-2 elever med den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD i hver klasse. Det svarer til 8 % af alle børn og er lige så mange elever, som har dysleksi. DLD kan komme til udtryk på mange måder, der tilsammen medfører øget risiko for manglende adgang til læring og trivsel. Hvis eleverne opdages og får hjælp i tide, kan man ændre deres livsbane, da de ellers er i risiko for skolevægring, sociale udfordringer og senere arbejdsløshed og kriminalitet. Hvis du vil vide mere om, hvordan I som skoleledere og som skole kan arbejde med DLD, skal du tage med på dette webinar. 

Tilmeld dig webinaret den 7. juni kl. 12-12.45

INDHOLD PÅ WEBINARET

DLD er en livslang vanskelighed for de fleste, men med de rette indsatser kan I hjælpe eleverne til et bedre liv. Sprog og sprogvanskeligheder skal indtænkes i skolens hverdag og er med god grund skrevet ind i den seneste bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.  

Men hvad er DLD for en størrelse? Hvordan kan I identificere og opspore elever med sprogvanskeligheder? Og hvilke faktorer skal I som skole arbejde med for at imødekomme denne elevgruppe? Fx skolelederens muligheder og opmærksomhedspunkter, når elever med DLD skal til eksamen. Alt det får du bud på fra en sand ekspert, når audiologopæd og klinikleder i Sprogklar Trine Printz gæster studiet. 

Trine Printz har mange års erfaring i forløb med børn med tale- og sprogvanskeligheder. Trine har desuden været ansat ved PPR og har en ph.d. fra Syddansk Universitet Odense Universitetshospital, hvor hun også har været ansat på øre-næse-hals-afdelingen for at udrede børn med svære taleforstyrrelser. Trine underviser også på læringsplatformen Schultz Campus Skole, der indeholder faglige online kurser til kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere, ledere og skolepædagoger.

DERFOR SKAL DU TAGE PÅ WEBINAR

MÅLGRUPPE
Webinaret er målrettet skolechefer, skoleledere og afdelingsledere, pædagogiske ledere, læsevejledere, vejledere og konsulenter på skoleområdet. Alle interesserede er som altid velkomne. 

UDBYTTE

Du får øget indsigt i viden om DLD og sprogforstyrrelser, som kan "bo" i barnet, og som ikke går over af sig selv. Du får viden om, hvordan sprogvanskeligheder kan maskere og sameksistere med læsning, opmærksomhed og indlæring. Du vil desuden få viden om, hvordan I kan opspore de pågældende elever og inspiration til, hvordan I som skole og som skoleledere kan arbejde bedst muligt med at hjælpe dem til fælles bedste for både elev, klassekammerater, lærere og andre fagpersoner i elevens netværk.

 

TILMELD DIG WEBINARET

Oplever du problemer med at se tilmeldingsformularen, så kontakt os gerne på marketing@schultz.dk