Ligesom mange andre brancher går advokatbranchen en fremtid i møde, der i høj grad byder på forandringer. Men i hvilken retning vil branchen bevæge sig? Hård konkurrence, samfundssind eller den usikre verden - eller en kombination? Og hvilken rolle får legal tech? Netop disse spørgsmål sætter Brancheforeningen Danske Advokater lige nu fokus på i en række workshops over hele landet, der særligt henvender sig til små og mellemstore advokatfirmaer.

”De forandringer, der ligger forude, påvirker udover driften f.eks. også rekruttering og måden, man skaffer nye kunder på. Her har langt de fleste af de store advokathuse allerede strategier på plads, hvor de mindre advokatkontorer og fællesskaber opererer på nogle andre præmisser. På vores workshops får man som mindre virksomhed lov til at forholde sig aktivt og mere strategisk til fremtiden”, siger Dorte Carlsson, der er medlems- og kursuschef hos Danske Advokater.

De tre fremtidsscenarier

På workshoppen skitseres tre mulige fremtidsscenarier for, hvordan verden ser ud i 2025. De tre scenarier bygger på globale tendenser og tager afsæt i en rapport, som Center for Fremtidsforskning har udarbejdet for Danske Advokater. Deltagerne sættes i løbet af workshoppen til at forsøge at navigere og prioritere i hvert enkelt scenarie.

Scenarie 1 - ”Den usikre verden” - er præget af de nationale og populistiske globale strømninger, hvor retssager og konfliktoptrapning er i fokus. Det er arbejdstagers marked, og advokater må prioritere retssager.

I scenarie 2 – ”Det gode samfund” – har klimadagsordenen for alvor vundet indpas. Det gode samfund er præget af bæredygtighed og tillid, og branchen vil være udvidet med andre faggrupper og orienteret mod forlig fremfor konflikt.

Det tredje fremtidsscenarie - ”Hård konkurrence” - bevæger sig i retning af mere specialisering. Her er de klassiske juridiske opgaver fuldt digitaliserede, og der er en langt højere grad af automatisering af opgaver. I dette scenarie er advokater højt specialiserede - allerede fra studietiden.

De tre fremtidsscenarier går ifølge Dorte Carlsson ikke ud på at fastlægge præcist, hvordan fremtiden bliver. De er nærmere et arbejdsredskab, der kan sætte overvejelser og debat i gang hos deltagerne og skabe refleksioner om mulige strategier fremadrettet.

 

På vores workshops tegner vi et billede af de tre scenarier, der er lidt dramatiseret for at sætte debatten i gang. Vores arbejde går ikke ud på faste sandheder, og fremtiden ligger nok nærmere et sted midt i den trekant, vi skitserer. Men idéen er, at man sammen med virksomheder, der ligner ens egen, prøver at forholde sig til de konkrete fremtidsscenarier, så man kan arbejde sig hen imod en reel strategi for den fremtid, der måske ligger et sted imellem dem.

Dorte Carlsson, Medlems- og Kursuschef, Danske Advokater.

Legal tech vil vinde indpas

Der er ifølge Dorte Carlsson samtidig visse fællestræk, som vil gøre sig gældende for alle tre fremtidsscenarier. Et af dem er fortsat digitalisering af branchen - og særligt udvikling og mere implementering af legal tech. Den type løsninger, der effektiviserer drift – det er f.eks. minretssag.dk og den digitale tinglysning – ligger ikke langt forude, mener Dorte Carlsson og siger: ”og det er virksomhederne bestemt også klar til.”

 

”Her er det til gengæld vigtigt, især for de mindre advokatkontorer, at man kan arbejde sammen på kryds og tværs via åbne platforme, så man i højere grad kan samarbejde med andre, der ligner én selv", påpeger Dorte Carlsson og fortsætter: ”Og at leverandørerne også tænker ind, hvem det er, der skal bruge løsningen i sidste ende – f.eks. vil det måske i højere grad være studenten, der laver den juridiske informationssøgning, end det vil være partneren.”

 

”Men det virkelige interessante bliver, når legal tech-løsninger er blevet en naturlig del af hverdagen, og vi for alvor ser rådgiverfunktionen vokse”, mener Dorte Carlsson.

 

”Jeg er spændt på en fremtid, hvor vi helt naturligt bruger disse hjælpeværktøjer i hverdagen og kan frigive mere tid til at rådgive og have endnu mere kontakt med kunderne. Det er der, vi som branche skal hen, hvor vi gør os uundværlige for vores kunder – i rollen som den betroede rådgiver, der også er med i kundens hverdag, inden der opstår konflikter.”

 

Danske Advokater afholder workshops i hele landet om de tre scenarier for fremtidens advokater. Du kan læse mere om Danske Advokaters workshops her.

Læs også

Claes Bach
Bach Advokater indgår early bird-aftale med Schultz Legal
Virksomheden får dermed adgang til en ny og intelligent løsning
Når teknologi gør jura mere tilgængelig
Når teknologi gør jura mere tilgængelig
Documendo har siden 2018 digitaliseret juridiske dokumenter for advokater
Kasper Bundgaard
Salgschef
+45 81 77 68 44