Dansk lovgivning skal i fokus i nyt legal tech-projekt, som skal lette informationssøgning blandt jurister og sagsbehandlere. Bag projektet står Københavns Universitet, Ankestyrelsen og Schultz. Innovationsfonden støtter projektet, der beløber sig til i alt 12 mio. kr.

Juridisk arbejde er karakteriseret af omfattende informationssøgning, og såvel jurister som sagsbehandlere skal være i stand til at navigere i en enorm mængde lovgivning, domme og afgørelser. Nu ser et nyt anbefalingssystem dagens lys.

I et fælles projekt udvikler Schultz, Københavns Universitet og Ankestyrelsen et anbefalingssystem, som på baggrund af en sagsbeskrivelse kan pege sagsbehandleren i retning af de juridiske dokumenter, som skal bruges, når der skal træffes afgørelse i en sag. Dels for at effektivisere sagsbehandlingen og dels for at minimere fejl.

Det nye anbefalingssystem vil bygge på Natural Language Processing (NLP), der trænes i dansk lovgivning. Dansk er ellers et lille sprogområde, som ikke nyder den samme interesse fra tech-giganternes side som de større sprogområder. Anbefalingssystemet skal være med til at skabe en tilsvarende udvikling af legal tech-området inden for dansk lovgivning.

En kombination af banebrydende teknologi, praktisk jura og retsvidenskab

Mens Schultz og Københavns Universitets Center for Machine Learning udvikler den teknologiske løsning, stiller Ankestyrelsen data til rådighed. Juridisk Fakultet vil stå for kvalitetssikring, så det bliver de mest juridisk relevante sager, der danner baggrund for anbefalingerne. Samtidig vil fakultetet forske i, hvilke bias – som for eksempel køn eller socialklasse – der kan opstå, når teknologi kommer med anbefalinger, så der tages højde for disse i løsningen.

”Sammen kan vi kombinere den seneste viden inden for Natural Language Processing, en omfattende mængde juridisk data og ikke mindst retsvidenskabelig forskning,” udtaler Simon Svarrer, adm. direktør i Schultz.

Projektet er berammet til tre år. Når anbefalingssystemet er færdigudviklet, er det planen, at det kan anvendes af jurister og sagsbehandlere hos fx offentlige myndigheder, landets kommuner og advokatsektoren. Det er også ambitionen, at anbefalingssystemet kan anvendes i forbindelse med Schultz’ nye løsning til juridisk informationssøgning, Schultz Legal Research, der har en række store advokathuse som brugere.

Relaterede nyheder

Kontorbygning
Opbakning fra store advokathuse til Schultz’ legal tech satsning
Kromann Reumert, Bech-Bruun, Plesner og Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith melder sig som brugere af Schultz Legal Research
Simon Svarrer, Adm. direktør
Schultz forbedrer sit resultat med 10%
Schultz har netop aflagt regnskab for 2019
Penta Advokater
PENTA ADVOKATER: SCHULTZ LEGAL RESEARCH ER NETFLIX FOR JURISTER
Penta Advokater har indgået en aftale om Schultz Legal Research